Co wpływa na jakość badań CPTU?

Istnieją różne rodzaje badań geotechnicznych. Jednym z nich jest badanie CPTU. Choć skrót ten może brzmieć tajemniczo, odnosi się on po prostu do angielskiej nazwy tego badania  Cone Penetration Test. Celem sondowania CPTU jest rozpoznanie jakościowe lub ilościowe właściwości gruntów. Tego typu badania gruntu należą do kategorii badań polowych, określanych mianem „in-situ”, które umożliwiają określenie parametrów gruntowych. O znaczeniem tego badania świadczyć może również to, że to badanie znalazło się  na pierwszym miejscu wśród technik in-situ opisywanych przez standardy ISO.

badanie CPTU

 

Badanie CPTU to dość specjalistyczny proces, na który składa się szereg czynności. Jak można by zatem przedstawić go w największym możliwym skrócie? Trzeba by wspomnieć o tym, że sonda posiada stożek, który wciskany jest w grunt. To właśnie ta czynność prowadzona z odpowiednia starannością  jest kluczem do prawidłowego przeprowadzenia badania CPTU, czyli jednego z najnowocześniejszych sposobów rozpoznania gruntu.

Kluczowy jest rodzaj stożka

Badania CPTU są tak naprawdę wariantami badań CPT. Dlatego też między tymi dwoma procesami zachodzą liczne podobieństwa. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku należy zadbać o aktualną kalibrację stożka. Wpływa to bowiem znacząco na jakość całego procesu badawczego. Co jeszcze decyduje o powodzeniu metody rozpoznania gruntu za pomocą sondy CPTU? Niewątpliwie niebagatelny wpływ na całość procesu ma rodzaj zastosowanego stożka. W tym zakresie istnieje bowiem możliwość wyboru między różnymi klasami urządzeń, które biorą pod uwagę dokładność pomiaru oraz możliwość rejestracji poszczególnych parametrów sondowania. Norma ISO 22479-1 wyróżnia cztery klasy stosowalności urządzeń do sondowania statycznego. Najwyższa klasa oznacza najszersze możliwości, najniższa najbardziej ograniczone.

Aczkolwiek już w momencie, kiedy decydujemy się na przeprowadzenie badań CPTU, wiadomo, że będziemy mieć do czynienia ze stożkiem elektrycznym. To właśnie on wyróżnia bowiem metodę CPTU od  wariantu mechanicznego metody CPTM (stożek Begemana).