Czego można się dowiedzieć, przeprowadzając sondowanie gruntu?

Specjalistyczne badania geotechniczne wykonywane są najczęściej w przypadku realizacji inwestycji budowlanych. Pozwalają na dokładną ocenę właściwości chemicznych i fizycznych podłoża oraz uzyskanie niezbędnych danych dotyczących danego gruntu. Dzięki temu można nie tylko optymalnie zaplanować rozwiązania konstrukcyjne adekwatne do specyfiki terenu, na którym ma powstać budowa, ale również w niektórych przypadkach uniknąć poważniejszych konsekwencji. Jedną z metod badawczych wykorzystywanych w geotechnice jest sondowanie gruntu. Jakie informacje można uzyskać dzięki tej metodzie?

Spękany sucha gleba

Czym właściwie jest sondowanie gruntu?

Sondowanie gruntów to badanie wykonywane w celu zweryfikowania zagęszczenia gruntu na danym terenie. Podejmowane czynności badawcze pomagają w ustaleniu podstawowych parametrów gruntowych poprzez analizę tzw. wskaźników oporu. Badania specjalistyczne gruntów mogą być wykonywane różnymi technikami. Firma Baars specjalizuje się w przeprowadzaniu sondowań statycznych CPT i CPTU, które zapewniają niezwykle dokładne wyniki. Oprócz tego za sprawą nowoczesnego sprzętu możliwe jest również sondowanie CPTU oraz sondowania SCPTU. Wszystkie te metody pozwalają na pozyskanie niezbędnych danych, które stanowią podstawę do późniejszej fachowej analizy.

Dane pozyskiwane na podstawie sondowań gruntów

Sondowanie pozwala na uzyskanie cennych danych na temat gruntów bez konieczności wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych, które najczęściej są dość kosztowne i czasochłonne. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można uzyskać szereg informacji, które następnie stanowią podstawę do analizy i uwzględniane są w dokumentacji poprzedzającej realizację inwestycji budowlanych.

Na podstawie sondowania można określić najważniejsze właściwości mechaniczne oraz zawartość podłoża. Nowoczesne sondy, które są wciskane do podłoża, umożliwiają ocenę poziomu zagęszczenia sypkiego oraz spoistego. Możliwe jest również wydzielenie głębokości zalegania przewarstwień, określenie podziału podłoża oraz specyfikacja wybranych obszarów.