Czym są badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je wykonywać?

Odpowiednio przeprowadzone badania gruntu, pozwalają uzyskać cenne informacje o stanie gleby i odpowiednim umiejscowieniu budynku. Podpowiadamy, czym są badania geotechniczne i kiedy należy je wykonać. Zapraszamy do lektury.

dilatometr

Czym są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne pozwalają zbadać stan wód gruntowych oraz rozpoznać rodzaj gruntu i określić wszystkie jego cechy. Przeprowadza się je na kilka sposobów, jednak najczęściej wykorzystywaną metodą jest wykonanie minimum trzech odwiertów o głębokości 2-5 metrów. Jeżeli w przeszłości na działce były już wykonywane badania geotechniczne, to wystarczy wykonać jedynie jeden odwiert kontrolny. Wszystkie, wykonane prace pomiarowe, kończą się sporządzeniem dokumentacji, która powinna zawierać:

  • informacje o gruncie – jego rodzaju i rozmieszeniu;
  • informacje o tym, które grunty są nośne, a które nie;
  • informacje o poziomie wód gruntowych;
  • sugestie i oceny specjalistów.

Dobrze przeprowadzone badania geotechniczne pozwalają uniknąć wielu problemów, związanych z późniejszą eksploatacją budynków mieszkalnych i użytkowych. Na podstawie ich wyników możliwe jest ocenienie prawdopodobieństwa uszkodzeń konstrukcji.

Kiedy należy wykonywać badania geotechniczne?

Ponieważ od wyników badań geotechnicznych zależy rozmieszczenie obiektu, warto wykonać je jeszcze przed planowanym zakupem działki budowlanej. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, to ostatnim właściwym momentem jest ten, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dobrym sposobem na uzyskanie cennych informacji jest również zapoznanie się z mapami geologicznymi, opracowanymi dla danego terenu. Całkowity koszt badań geotechnicznych, uzależniony jest od liczby wykonanych odwiertów oraz ich głębokości. Prace wykonuje się przeważnie w ciągu jednego dnia. Jeżeli jednak na danym terenie występowały lub nadal występują podtopienia, to konieczne jest powtórzenie badania, ponieważ na jego podstawie można określić poziom wahania wód.