Jak mapować warstwy zanieczyszczeń płynnych?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym obszarze, niezwykle ważne jest przeprowadzenie badań gruntu. Ma to znaczenie z wielu powodów, takich jak położenie oraz głębokość wód gruntowych, które również mogą stanowić zagrożenie oraz stać się poważną przeszkodą w odpowiednim postępowaniu prac.

 mapowanie gruntu

Zidentyfikowanie problemu zanieczyszczonego gruntu wymaga analizy dokumentacji historycznej, dotyczącej danego terenu. Brak takiej analiz w wielu przypadkach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie jest ryzyko występowania zanieczyszczeń w danej lokalizacji, dlatego ważne jest, aby badanie gruntu zostało wykonane przez odpowiednich specjalistów.

Ścieżka postępowania od momentu istnienia przesłanek o występowaniu zanieczyszczenia w ziemi, poprzez wykonanie badania środowiska gruntowo-wodnego i przeprowadzenie remediacji, która zakończona zostanie osiągnięciem pożądanego efektu ekologicznego, została opisana w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Jak wykrywa się zanieczyszczenia gruntu?

Najbardziej podstawowym, a przy tym niestety bardzo czasochłonnym sposobem na badanie gruntu jest przeprowadzanie odwiertów, w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Nowocześniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z nowatorskiego technologicznie rozwiązania, jakim jest sondowanie VIDEOCONE – urządzenia będącego połączeniem klasycznej sondy CPTU z modułem kamery, przekazującej szczegółowy, nawet stukrotnie powiększony obraz.

Połączenie wysokiej jakości nagrania wideo z oświetleniem umożliwia dokonanie dokładnej obserwacji podłoża w czasie jego sondowania. Pozwala zapoznać się nie tylko z samym gruntem i jego barwą, typem oraz pojedynczymi cząstkami, ale również z cieczą wypełniającą przestrzenie pomiędzy ziarnami, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie płynnych zanieczyszczeń. Metoda ta pozwala nie tylko na zidentyfikowanie znajdujących się w glebie substancji, ale również ich zagęszczenie oraz wyszczególnienie obszarów, w których występują ze szczególnym uwzględnieniem skażonych nimi warstw podłoża. Dzięki temu możliwe jest mapowanie warstw płynnego zanieczyszczenia gruntu. Stworzenie mapy zanieczyszczeń pozwala łatwo określić, które z warstw gleby zostały skażone, w jakim stopniu, a tym samym jak duże zagrożenie wynika z ich zanieczyszczenia oraz jakie czynności muszą zostać wykonane w celu ich oczyszczenia.