Jak przebiega sondowanie statystyczne sondą stożkową CPTU?

Badanie polowe sondą CPTU należy do najbardziej innowacyjnych metod sondowania gruntu na świecie. Dzięki niej można precyzyjnie ustalić konkretne parametry wybranej lokalizacji. Sondowanie może być uniwersalnym sposobem badania gruntu, jeśli tylko dobierzemy odpowiednio jednostki badawcze. Jak przebiega takie badanie?

sonda do pobierania próbek gleby

Sprzęt do sondowania CPTU

Firma BAARS dysponuje najbardziej uniwersalnym i zaawansowanym technicznie sprzętem, za pomocą którego wykonuje się sondowania statyczne sondą stożkową. Korzystamy z urządzeń renomowanych firm, które są jednymi z najważniejszych producentów sprzętu do sondowania CPT i CPTU. Jesteśmy w posiadaniu zestawu samochodowego CPT BOXED TRUCK CRAWLER. Jest to najnowocześniejsza jednostka badawcza w naszym parku maszynowym. Do zalet tej maszyny należy podwozie gąsienicowo - balastowe, dzięki czemu nie zachodzi konieczność jej kotwienia przed rozpoczęciem pracy. Po upewnieniu się, że urządzenie jest dobrze ustawione oraz wypoziomowane, stożek jest stopniowo wciskany przez operatora pod powierzchnię ziemi. Cały proces widoczny jest na ekranie komputera.

Przeprowadzenie sondowania

Sondowanie jest wykonywane dzięki wciskaniu stożka w grunt, ze stałą prędkością. Stosuje się na tym etapie bardzo dużą siłę, na ogół wynoszącą 50-200 kN. Wartość ta zależy od rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Stożek, który jest osadzony na żerdzi, jest połączony przewodem z komputerem, który rejestruje pożądane informacje.

Podczas pomiaru mierzy się:

  • opór na stożku,
  • tarcie na tulei ciernej,
  • ciśnienie wody w porach gruntu.

Badania to warto uzupełnić wierceniami badawczymi i przebadaniem próbek gruntu.