Jak wykonuje się sondowanie SCPTU?

Specjalistyczne badania gruntu pozwalają poznać właściwości podłoża, na którym mają powstać budynki i inne konstrukcje budowlane. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy na wybranym gruncie można zrealizować inwestycję budowlaną, jest sondowanie SCPTU.

samochód, trawnik, piętrowe budynki mieszkalne

 

Moduł do badań SCPTU

Sondowanie SCPTU jest realizowane z wykorzystaniem modułu, który służy do odczytu fal sejsmicznych.

Moduł do sondowania SCPTU to innowacyjne narzędzie. Elementy pomiarowe systemu sejsmicznego mogą być na stałe wbudowane w stożek CPTU lub dołączane do niego jako osobna sekcja przewodu. Taki system może być wyposażony w pojedynczy akcelerometr ustawiony w płaszczyźnie poziomej (w jednym kierunku) lub w zestaw trzech akcelerometrów.

 

Jak przebiega sondowanie SCPTU?

Sondowania statyczne SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu a końcówką sondy, w której zainstalowano dodatkowo akcelerometry lub geofony. Fala sejsmiczna generowana jest poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie. Wykonując badania np. co 1 m po głębokości i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach, określić można prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.