Kiedy przeprowadza się testy DMT?

Precyzyjne określenie parametrów podłoża jest koniecznym etapem przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej, a ich zakres i charakter zależy od jej specyfiki i przeznaczenia wznoszonego obiektu. Jednym z wykonywanych badań jest test DMT. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, w jakich okolicznościach się go przeprowadza.

testy gruntu

Jak wygląda badanie DMT?

Celem badania gruntu dylatometrem płaskim DMT jest wyznaczenie właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu in situ przez odkształcenie cienkiej kolistej membrany zamontowanej na stalowej łopacie, wprowadzanej pionowo do gruntu. Badanie stosuje się w gruntach słabych. Bardzo często stosuje się je jako uzupełnienie badań CPTU i wierceń geologicznych.

Co można ustalić na podstawie wyników badania dylatometrycznego?

Dylatometr Marchetti’ego (DMT) to doskonałe urządzenie do badań odkształcalności (moduł ściśliwości), wytrzymałości na ścinanie,  parametrów prekonsolidacji (OCR) i współczynnika naprężeń poziomych. Badanie wykonuje się poprzez pomiar ciśnień charakterystycznych rejestrowanych w układzie pomiarowym co 20 cm podczas wciskania łopatki pomiarowej w podłoże gruntowe.
Dylatometr Marchetti’ego (DMT) jest również jednym z nielicznych urządzeń pozwalających na ocenę współczynnika konsolidacji i współczynnika filtracji gruntów spoistych w warunkach "in situ".  
Dodatkowo otrzymujemy informacje o rodzaju gruntu na podstawie wartości współczynnika materiałowego. Urządzenie to zostało wprowadzone do wielu światowych i polskich (PN-B/04452) norm dotyczących geotechnicznych badań polowych.
Badanie dylatometrem Marchetti’ego (DMT) jest szybkie i wiarygodne, a jego zasięg ogranicza tyko moc maszyny wciskającej.