Na czym polega sondowanie statyczne sondą stożkową CPT?

Sondowanie statyczne sondą CPT to popularna metoda rozpoznawania podłoża. Jest ono ważnym etapem dla projektantów. Jak przebiega sondowanie CPT? Przeczytaj na naszym blogu. A może zobacz, jak to robimy...

Interpretacja jakościowa sondowania CPTU obejmuje określenie:

  • jednorodności budowy podłoża,
  • granic między różnymi pod względem litologicznym warstwami,
  • granicy między gruntami nasypowymi a rodzimymi,
  • wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych.

 

Interpretacja ilościowa obejmuje z kolei określenie:

  • rodzaju gruntu (najczęściej na podstawie diagramu Robertsona),
  • stanu (ID) gruntów niespoistych i konsystencji (ID) gruntów spoistych (na podstawie zależności korelacyjnych),
  • parametrów odkształceniowych (M0, E0) i wytrzymałościowych (Ф’, cu) gruntów,
  • nośności pali fundamentowych (metody bezpośrednie).

Jak wygląda profesjonalne badanie podłoża gruntowego sondą statyczną? Możecie dowiedzieć się tego na naszym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.