Od czego zależy stateczność zboczy?

Stateczność jest zagadnieniem badanym przez geotechników oraz geologów. Miara stateczności zależy od wielu czynników i często jest uzależniona od działań człowieka. Co jednak najczęściej na nią wpływa?

Najczęstszą przyczyną utraty stateczności lub – innymi słowy – powstania osuwisk jest ingerencja człowieka w geometrię istniejących zboczy oraz zła gospodarka wodna (brak odwodnienia).

zbocze

Stateczność w praktyce

Przyczyny powstawania osuwisk można podzielić na naturalne oraz antropogeniczne. Wśród naturalnych przyczyn, które wpływają na stateczność, wskazuje się m.in. na:

  • budowę geologiczną,
  • czynniki atmosferyczne,
  • ukształtowanie stoku,
  • występowanie ciśnienia spływowego bądź innych procesów związanych z działaniem wody.

Na statyczność zboczy wpływa też działalność ludzka związana m. in. z:

  • nadmiernym obciążaniem stoków przez nasypy,
  • podcinaniem zboczy,
  • brakiem odwodnienia skarp bądź złym zaprojektowaniem systemu drenującego.


Sposoby stabilizacji

Po dokonaniu analizy stateczności najczęściej pojawia się lista zaleceń co to tego, jakie czynności wykonać. Wszystko po to, aby ustabilizować zbocze i uchronić przed możliwością wystąpienia katastrof budowlanych. Częstym przykładem na stabilizację jest wykorzystanie przypór oraz konstrukcji oporowych, natomiast każdorazowo problem tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia.

Jak widać, analizy stateczności to jeden z ważniejszych etapów, które należy przeprowadzić, jeśli występuje zagrożenie związane z ruchami masowymi. Jeśli są Państwo zainteresowani ich przeprowadzeniem oraz specjalistyczną pomocą w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu.