Podsumowanie zagadnień z zakresu badań gruntu na przykładzie książki „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”

Publikacje naukowe przedstawiające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań geologicznych mogą zainteresować osoby zaangażowane w proces prowadzenia specjalistycznych badań gruntu i wykorzystywania dokumentacji geologicznej – geologów inżynierskich, geotechników, a także projektantów oraz wykonawców. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich.

książka

Znaczenie książki „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”

Zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem, wykonywaniem badań gruntu, a także późniejszym opracowaniem ich wyników i sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji są niezwykle istotne ze względu na wpływ, jaki wywierają na cały proces inwestycyjny. Wraz z szybkim rozwojem technologii inżynieria geotechniczna zyskuje coraz to nowe możliwości bardziej efektywnego, szybszego, a w wielu przypadkach także znacznie tańszego rozpoznawania warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Korzystanie z dorobku naukowego autorytetów w tej dziedzinie przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych wszystkich osób zajmujących się tą branżą. Jednym za sposobów zapoznania się ze stanem prowadzonych w tej dziedzinie badań jest wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN publikacja „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”. Książka została przygotowana przez Marka Tarnawskiego, Zbigniewa Frankowskiego, Tomasza Godlewskiego, Kazimierza Gwizdałę, Jerzego Kłosińskiego, Radosława Mieszkowskiego, Annę Nowosad, Jakuba Saloniego, Andrzeja Słabka, Tomasza Szczepańskiego, Monikę Urę, Jędrzeja Wierzbickiego oraz Michała Wójcika.

Co można znaleźć w publikacji „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”?

Autorzy przedstawiają w swej pracy podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem wierceń i pobieraniem próbek, wykonywaniem badań geofizycznych metodami sejsmicznymi, elektrooporowymi i georadarowymi. Są tu opisane także techniki sondowania statycznego CPT/CPTU, dynamicznego oraz obrotowego. Poruszane są też zagadnienia z zakresu badań presjometrycznych, dylatometrycznych, jak również wzmacniania podłoża z inkluzjami i bez inkluzji oraz obciążania pali i podłoża gruntowego.