Polowe badania gruntów na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej

W latach wcześniejszych w naszym kraju obserwować można było intensywny rozwój energetyki wiatrowej. Zmiana prawodawstwa zahamowała ten proces, jednak zmiany geopolityczne i aktualna sytuacja w Europie wymusiły konieczność zmiany wcześniejszych zapisów co sprawia, że w najbliższych latach trend ten zostanie najprawdopodobniej utrzymany lub nawet wzmocniony.

sonda

Rozpoznanie parametrów podłoża gruntowego

Budowa fundamentów pod wieże siłowni wiatrowych wymaga szczególnego zakresu rozpoznania parametrów podłoża gruntowego. Większość takich fundamentów posadowiona jest na głębokich palach, więc i rozpoznanie podłoża musi sięgać na odpowiednio dużą głębokość. Dodatkowo szczególny charakter obciążeń przekazywanych na fundament siłowni z wirnika, poprzez gondolę i wieżę, sprawia, że dane o podłożu pochodzące z samych tylko wierceń geotechnicznych są niewystarczające dla prawidłowego zaprojektowania posadowienia.

Sondowanie geotechniczne

W rozpoznaniu podłoża pod tego rodzaju obiekty coraz większego znaczenia nabierają sondowania geotechniczne (głównie statyczne typu CPTU oraz badania dylatometryczne) a szczególnie ich odmiany umożliwiające pomiar insitu prędkości propagacji fali poprzecznej w gruncie (SCPTU), a następnie wyznaczenie na jego podstawie modułu G.

Bardzo ciekawym i wciąż przez nas doskonalonym jest zagadnienie wyznaczania parametrów podłoża gruntowego za pomocą sondy statycznej SCPTU (m.in. na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej), ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, jakie stawia dla tych badań norma Eurokod 7 oraz odpowiednie specyfikacje techniczne ISO. Wieloletnie doświadczenie i konsultacje międzynarodowe w zakresie wykonaniem badań, jak i interpretacji ich wyników pozwalają nam dostarczać naszym Klientom najwyższej jakości usługi.