Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTU, a CPT. Porównanie

Sondowanie sondą statyczną należy do jednych z najnowocześniejszych sposobów badania gruntu. W jego ramach dokonuje się stopniowego wciskania w wybranym miejscu kolumny żerdzi, które zakończone są końcówką z czujnikami. Powszechnie wykorzystuje się sondy CPT i CPTU. Sprawdź, co różni te dwie metody i czy występują między nimi podobieństwa!

badanie gruntów

Charakterystyka sondowania CPTU

Realizowane przez naszą firmę sondowanie sondą stożkową CPTU  polega na stopniowym wprowadzaniu w grunt sondy, która ma kształt stożka. Operator podczas wykonywania tego procesu dba o to, by utrzymać stałą prędkość zagłębiania żerdzi. Pożądany jest wynik penetracji na poziomie około 2 cm na sekundę. Podczas tej czynności prowadzi się monitoring wartości oporu penetracji stożka, a także oporu tarcia na tulei ciernej i ciśnienia porowego.

Sondowanie CPTU służy badaniom geotechnicznym gruntu. Sondy w nich stosowane są wyposażone w czujniki tensometryczne, dzięki którym możliwy jest niezwykle precyzyjny, ciągły i jednoczesny pomiar powyższych parametrów. Ten typ badania jest bardziej precyzyjny niż sondowanie CPT, można dzięki niemu uzyskać bardziej szczegółowe współczynniki podłoża gruntowego. Wynika to z faktu, że sonda CPTU pozwala na określenie spójności gleby i warunków wodno-gruntowych.

Cechy sondowania CPT

Sondowanie CPT wykonywane jest w analogiczny sposób do metody CPTU. Obie one pozwalają na zbadanie jednorodności budowy podłoża, rodzaju gruntu, granic występujących pomiędzy różnymi pod względem litologicznym warstwami i pomiędzy gruntami nasypowymi a rodzimymi. To dobry sposób na poznanie parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych. Jednak sonda CPT nie daje możliwości przeanalizowania ciśnienia porowego. To jest możliwe tylko dzięki sondzie CPTU.