Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Charakterystyka

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych sond możliwe jest otrzymanie szczegółowych informacji na temat jakości oraz właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Dodatkowo badanie pozwala określić wskaźniki oporu, stawiane przez podłoże podczas: ściskania, wbijania i obracania urządzenia. Jednym z rodzajów sondowań, jest sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Jak się je wykonuje i czego można się dzięki niemu dowiedzieć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

tablet w dłoniach

Jak wygląda sondowanie sondą CPTU?

Badanie gleby sondą stożkową CPTu pozwala otrzymać precyzyjne pomiary geotechniczne. Działania rozpoczynają się od rozstawienia urządzenia na monitorowanym terenie. Warto zaznaczyć, że poprawność wyników uzależniona jest od odpowiedniego zakotwiczenia sondy, którą następnie mocuje się przy użyciu specjalnych kotew mechanicznych. Aby wyniki były miarodajne, trzeba uważać, żeby nie uszkodzić struktury badanej gleby. Po ustawieniu urządzenia stożek, z zamontowaną kamerą, zostaje stopniowo wciskany pod powierzchnię ziemi, a przebieg całego procesu widoczny jest na ekranie komputera.

Czego dowiemy się dzięki sondowaniu sondą CPTu?

Sondowanie sondą CPTu to jedno z najważniejszych badań polowych. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne określenie głównych parametrów podłoża jak np. tarcia na tulei, oporu na stożku czy ciśnienia wody w porach gruntu. Otrzymane podczas badania wyniki są dokładnie analizowane przez profesjonalne oprogramowanie, które precyzyjnie określa:

  • typ i budowę gruntu;
  • zagęszczenie gruntów sypkich i plastyczność gruntów spoistych;
  • parametry efektywne podłoża;
  • parametry ściśliwości i odporności na ścinanie.

Mówiąc o zaletach sondowania statycznego sondą stożkową CPTu, należy wspomnieć, że pozwala ono na niemal natychmiastowe określenie parametrów geotechnicznych gruntu. Wiedza ta jest nieoceniona podczas wykonywania projektów budynków oraz ich późniejszej realizacji