Szkolenie o sondowaniu statycznym – czego możesz się nauczyć?

Sondowanie statyczne to jedna z niezwykle ważnych metod badania gruntów, które wykorzystywane są m.in. w geotechnice czy budownictwie. Właśnie dlatego warto zainteresować się specjalistycznym szkoleniem, które pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoje kompetencje. Poznaj ofertę szkoleniową, która skierowana jest do kierowników kontraktów, projektantów, kierowników budów i kontrolerów jakości.

zachód słońca, samochód

Metody, sprzęt i jakość badań CPTU

W ramach pierwszego etapu szkolenia uczestnicy poznają różne metody polowych badań podłoża – ich wady, zalety oraz ograniczenia stosowania. Wprowadzenie do sondowania statycznego, jakim jest CPT, pozwala na zrozumienie istoty tej metody oraz wpływu na decyzje dotyczące inwestycji. Zajęcia obejmują prezentację rodzajów badań typu direct pushing, takich jak CPTM, CPTU, SCPT czy DMT.

Kolejna część szkolenia poświęcona jest praktycznym aspektom sondowań statycznych. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem do badań CPTU, w tym z różnymi rodzajami stożków, systemami rejestracji oraz urządzeniami do wciskania. Omawiane są również zagadnienia związane z jakością badań CPTU, takie jak przegląd norm przedmiotowych, wymogi Eurokodu 7, specyfikacje techniczne ISO czy certyfikaty kalibracji systemu pomiarowego.

Interpretacja wyników i część warsztatowa

Ostatni etap szkolenia obejmuje naukę interpretacji wyników badań, w tym rozpoznawanie rodzaju gruntu, określanie parametrów stanu gruntu czy wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntu. W ramach części warsztatowej uczestnicy mają możliwość zapoznania się z prezentacją sprzętu do badań CPT, pokazowym sondowaniem CPT TRUCK oraz przykładami różnych stożków i dylatometru Marchettiego. Omówienie kart kalibracji stożków oraz „żywych" wyników badań pozwala uczestnikom na praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.

Szkolenie o sondowaniu statycznym to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie geotechniki. Poznanie teoretycznych podstaw oraz praktycznych aspektów tego procesu przyczyni się do lepszego wykorzystywania tej metody badawczej w codziennej pracy.