Wykorzystanie technologii video w badaniach gruntu

Podstawowym typem badań polowych gruntu na terenie Unii Europejskiej jest sondowanie statyczne z wykorzystaniem sond CPT lub CPTU. Badania in situ polegają na wciskaniu w grunt stożka elektrycznego, który jest wyposażony w system czujników rejestrujących parametry gruntu. Sonda – stożek – może być dodatkowo połączony z modułem kamery. A co właściwie daje nam technologia video w badaniach gruntu?

badanie gruntu modułem video

Sonda CPTU z modułem kamery

Opiszmy najpierw w jasny sposób nasz specjalistyczny moduł VIDEOCONE. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, stożek połączony jest z modułem kamery. Jej oko jest umieszczone w odległości około 30 cm za wierzchołkiem stożka. Kamera jest połączona z rejestratorem wyposażonym w monitor (który znajduje się na powierzchni terenu) za pośrednictwem kabla. Na monitorze można zobaczyć obraz video badanego podłoża, nawet 100-krotnie. Sondowanie z wykorzystaniem technologii video pozwala zastąpić czasochłonne i kosztowne wiercenia badawcze. Może więc skracać czas prac terenowych.

Przykładowe zastosowania technologii video w badaniach in situ

Standardowo podczas sondowania statycznego możemy rejestrować opór pod stożkiem, głębokość, prędkość penetracji, inklinację, czyli odchylenie od pionu, ciśnienie porowe gruntu w przypadku sondy CPTU. Na podstawie badań możemy określić np. stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, czy stopień plastyczności gruntów spoistych, czy wytrzymałość na ściskanie. Badanie warstw gruntu z kamerą video pozwala na bardzo szczegółową identyfikację warstw podłoża. Na podstawie rejestrowanego obrazu można je później dokładnie opisać. Sondowanie z kamerą pozwala np. rozpoznać rodzaj piasku, mapować płynne zanieczyszczenia. Technologia video w sondowaniu sprawdza się również podczas przeglądów przeszkód w gruncie.